Politica de confidentialitate

 1. Preambul

 

Prezenta  Politică de confidentialitate  vizează  clientii  societătii Food_bigboy SRL şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii site-ului www.bigboy.ro

Prevederile prezentei Politici se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor cu caracter personal, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul site-ului si al aplicatiei de mobile, precum si cu dispoziile mentionate in Termeni  si Conditii (disponibile spre consultare la www.bigboy.ro)

In acest sens precizam ca societatea  Food-bigboy SRL, depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitătii datelor dumneavoastră personale furnizate atunci când utilizati serviciile noastre si aratam ca detinem o politică menită să stabilească atât modul în care datele dumneavoastră vor fi procesate, dar si modul în care acestea vor fi protejate.

Noi  respectăm  drepturile  de  confidentialitate  ale  clientilor si vizitatorilor on-line  si cunoaştem importanta furnizării si colectarii lor intr-un  mediu sigur.

Această politică de confidentialitate  respectă  toate legile aplicabile  privind protectia datelor cu character personal.

Utilizarea oricărui site care ne aparţine, reprezinta o acceptare a Politicii de confidentialitate astfel cum este detaliata în prezeentul document .

Data ultimei actualizări indică data celor mai recente modificări.

Orice modificări ale prezentei Politici de confidentialitate pot fi găsite si consultate dacă vizitati site-ul nostru  www.bigboy.ro

 

 1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului

Datele  dvs.  cu  caracter  personal  sunt prelucrate  de  catre:  Food-bigboy  SRL,  o  societate  romana  de  drept  privat,  cu  sediul  in  Bucuresti,  Str. Pescarusului 9, Bl. M11, Sc. A, sector 2, înregistrata la ORCTB sub nr. J/40/ 3607/2014 având CUI 32968138  si atribut fiscal RO, reprezentata prin dl. Carpen Mihai, in calitate de administrator.

Food-bigboy SRL opereaza site-ul www.bigboy.ro conform  Termenilor  si  Conditiile  afisate  si  furnizeaza  serviciile  acestei  platforme catre clienti/utilizatori, situatie în care prelucreaza o serie de date cu caracter ersonal care va apartin.

Conform legislației in vigoare Regulamentului UE 2016/679, Legea nr.677/2001 si Legii nr.506/2004,  Food-bigboy SRL, detine calitatea  de  Operator, respectiv  persoana juridica ce stabileste  scopurile si  mijloacele  de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

 

 1. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

Față de cele de mai sus pentru realizarea nevoilor dvs.  si interesului nostru legitim putem prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, CNP, e-mail, telefon, adresa (unde urmează a fi efectuată livrarea) precum si alte detalii cu privire comanda pe care o transmiteți societășii nostre.

 

 1. Scopul utilizării datelor dumneavostră cu caracter personal

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal menționate mai sus, va exprimati acordul expres  si neechivoc cu privire la utilizarea  de  către  Food-bigboy SRL  a   datelor colectate in următoarele scopuri:

 • derularea activităţii comerciale/contractuale a societatii si anume onorarea comenzilor transmite de clienti ;
 • facturarea şi încasarea valorii produselor si serviciilor oferite de entitate  ;
 • preluarea reclamatiilor/sau sugestiilor dumneavoastră  pentru a vă răspunde în mod corespunzător,;
 • · expedierea   ofertelor   de   marketing,   promovare,   reclamă,   publicitate,   inclusive transmiterea   de   oferte   comerciale   generale   sau   personalizate;   dezvoltarea   şiîmbunătăţirea serviciilor;
 • management operaţional;  in cadrul acestei activitati datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entitati, dar în numele si pe contul nostru in calitate de Operator
 • gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • comunicarea cu autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
 • activităţi de audit şi control/supraveghere;
 • · soluţionarea   disputelor   şi   litigiilor,  

Nu prelucram datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, urmand a va informa si/sau dupa caz a obtine consimtamantul dvs., conform prevederilor legale incidente, in situatia in care vom intentiona sa prelucram/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal si in alte scopuri

 

 1. Temeiurile in baza carora prelucram datele dvs. cu caracter personal

 

După cum am mai menționat prelucram datele cu caracter personal in baza dispozitiilor

 • Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
 • Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
 • Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu character personal si protectia vietii private din scetorul comunicatiilor electronice

De asemenea prelucrarea datelor dvs se realizeaza și în temeiul contractului incheiat in baza comenzii plasate de dvs societatii noastre, cu respectarea Termenilor si Conditiilor platformei, la care ati achiesat prin acordarea consimtamântului 

Precizam ca aceasta prelucrare de date cu caracter personal are in vedere interesul  nostru legitim, tinând cont dupa data efectuarii primei comenzi, in considerarea faptului ca puteti dori sa faceti comenzi ulterioare in cadrul platformei si cunoscand optiunile dvs. anterioare putem sa va oferim un serviciu mai bun.

Oricând puteti sa ne solicitati incetarea prelucrarii datelor dvs. in acest temei, prin accesarea casutei dezabonare sau unsubscribe.

Totodată  prelucrarea datelor tale personale se poate realiza si in legatura cu :

 • executarea contractelor incheiate de Food-bigboy SRL cu partenerii;
 • indeplinirea unor obligatii legale atunci cand este necesar sa patram o evidenta a comenzilor efectuate prin platforma, pentru a justifica serviciile prestate si facturate.
 • realizarea obligatii legale; Food-bigboy SRL te va informa anterior prelucrarii datelor tale cu caracter personal in  alte scopuri  decat  cele pentru care ne-ai transmis datele tale cu caracter personal.
 • in scop de marketing, in baza consimtamantului dvs., daca ni l-ati acordat prelucram urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, email, telefon.

 

 1. Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca acestea să fie sterse sau  transformate în date anonime, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale imperative de a fi pastrate.

Vom stoca datele dvs.: nume, prenume, CNP, adresa, e-mail, telefon , atunci cand le prelucram in scop de marketing, pana la momentul la care va retrageti  consimtamantul,  dar nu mai mult de 5 ani.

La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi sterse sau anonimizate ireversibil.

Mentionam că în lipsa acordului dvs. pentru furnizarea datelor solicitate, nu  vom putea onora comenzile dvs si nu vom putea furniza serviciile noastre, respectiv nu veti avea posibilitatea de a utiliza Platforma noastră .

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Conform pevederilor legale, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi, in calitate de Operator.

Protecţia confidenţialităţii tale este importantă pentru noi, prin urmare, nu vom distribui niciodată informaţiile tale cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.

Pe lângă cele de mai sus, putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri de încredere din afara grupului , care întreţin sistemele IT ale societatii  sau îţi furnizează servicii în numele nostru. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale societatii noastre şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele tale şi să le păstreze secrete.

Prin exceptie :

 • vom putea transmite datele dvs. catre autoritatile competente care ne vor solicita sau carora avem obligatia de a le furniza datele dvs. in temeiul unor prevederi legale;
 • vom putea transmite datele dvs. catre avocati, executori judecatoresti sau instante  de judecata in situatia in care incalcati obligatiile asumate fata de Food-bigboy SRL conform termenilor si conditiilor site-ului si intelegem sa ne exercitam drepturile legale in vederea recuperarii prejudiciului cauzat, alte situatii prevazute de lege.

Precizam ca in fiecare situatie in care vom transmite datele dvs. tertilor ne vom asigura ca transferam numai acele date necesare pentru indeplinirea scopului in care datele dvs. sunt transmise, asigurandu-ne ca nu vom transmite in nicio situatie mai multe date decat este necesar.

 1. Unde stocam datele dvs cu caracter personal
 2. Masuri de securitate

Prelucram datele dvs. cu caracter personal, in acord cu politica noastra interna privind securitatea datelor. In acest sens va asiguram ca am implementat toate masurile de securitate impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea securitatii datelor dvs.

In caz de incalcare a securitatii datelor dvs. cu caracter personal susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dvs., va vom informa fara intarzieri despre aceasta incalcare si vom lua toate masurile necesare pentru a remedia problema si/sau pentru a atenua efectele negative.

 

 1. Procese decizionale automate

Precizam ca nu folosim procese decizionale automate in ceea ce va priveste, respectiv nu veti face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

 

 1. Drepturile dumneavoastră

Conform   predeverilor   Regulamentului   (UE)   2016/679   privind   protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”) si Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, astfel cum a fost modificată  i completată, persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au urmatoarele drepturi generale:

 1. dreptul de a fi informat – cu privire la modul si motivul utilizării datelor cu caracter personal;
 2. dreptul de acces – Conform GDPR orice persoană vizată poate solicita dreptul de acces la datele personale, în anumite condiții
 3. dreptul la rectificare sau de interventie – persoanele vizate au dreptul de a ne solicita rectificarea datelor personale, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete și în special când datele personale nu au fost colectate direct.
 4. dreptul la ștergere sau ”dreptul de a fi uitat” – face parte din noile prevederi introduse de GDPR si se bazează pe principiul de a garanta oricărui individ libertatea de a  face ce vrea cu datele sale personale, inclusiv de a le șterge, dacă nu există un motiv convingător sau special pentru continuarea procesării și stocării acestora.
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – permite persoanei vizate sa solicite restrictionarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal in cazul in care contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala etc.
 6. f) dreptul la portabilitatea datelor – permite persoanelor să obțină și să reutilizeze datele lor personale în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii.
 7. g) dreptul de a ridica obiecții – reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune anumitor tipuri de prelucră
 8. dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contributie umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză;
 9. dreptul a isi retrage consimtamantul atunci cand acesta a fost acordat in scopul unei prelucrari;
 10. dreptul  a  se   adresa  Autoritatii   Nationale   de   Supraveghere  a   Preluarii   Datelor   cu Caracter Personal, daca se considera necesar.
 11. dreptul de a se adresa justitiei

 

Dreptul la informare:

Potrivit legii, aveti dreptul să vi se furnizeze cel putin următoarele informatii, cu exceptia situatiei în care deja posedati aceste informatii:

 1. identitatea si datele de contact ale operatorului si ale reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. scopul în care se realizează prelucrarea datelor si temeiul legal;
 • informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; perioada de stocare; drepturile persoanei vizate; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le  furniza;   Existenta drepturilor  izvorâte  din  Legea  677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulatie a acestora, astfel cum a fost modificată si completată ,   pentru   persoana   vizată,   în   special   a   dreptului   de   acces,   de interventie asupra datelor si de opozitie, precum  si conditiile  în  care pot fi exercitate;
 1. orice   alte   informatii  a căror furnizare este   impusă prin   dispozitie a autorității de supraveghere,  ținând seama de specificul prelucrării. ț

 

Dreptul de acces la date:

În calitate de persoană vizată, aveti dreptul  de a  obtine  de la Food-bigboy SRL, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de Food-bigboy SRL,

In aceasta situatie Operatorul va comunica:

 1. confirmare cu privire la prelucrarea de date cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere si destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. acces la date si furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii
 • dreptul de a obtine informatii suplimentare (contra unei taxe rezonabile)
 1. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum  si a oricărei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 2. informatii asupra principiilor de  functionare  a mecanismului prin  care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vă vizează;
 3. informatii cu privire la dreptul de a solicita rectificarea sau stergere datelor cu caracter personal ori restrictionarea preluarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii
 • dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului. ț

Food-bigboy SRL   nu   va   transfera,   vinde   sau   oferi   la   schimb   datele dumneavoastră către terti pentru scopuri de marketing.

Securitatea datelor dumneavoastră  Food-bigboy SRL a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie  si de securitate adecvat în cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor.

În plus, în acord cu evolutia tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

 

Dreptul de rectificare sau de interventie asupra datelor :

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt fie incomplete, fie inexacte, sunteti îndreptătit să solicitati  Operatorului urmatoarele:

 1. rectificarea, actualizarea, completare, blocarea sau stergerea acestor date;
 2. transformarea în date anonime;
 • notificarea către tertii cărora le-au fost dezvăluite datele oricăreia dintre operatiunile menionate anterior .

 

Dreptul la ștergere sau ”dreptul de a fi uitat”

Acest drept poate fi exercitat de persoana vizata/ clientul societatii in cazul in care

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • persoana vizată se opune prelucrării în temeiul dreptului la opoziție
 • există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului impuse de dreptul comunitar sau de cel intern;
 • datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani.

 

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Exercitarea acestui drept are in vedere

 • contestarea exactitatii datelor, pentru o perioadă care ne permite ca operator să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • ca operatori nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanţă;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării  pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

Dreptul la portabilitate:

Aveti   dreptul   de   a  primi   informatii  cu   privire   la   datele  dumneavostra  personale comunicate catre Food-bigboy SRL, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat.

De asemenea aveti dreptul de a vi se transmite datele cu caracter personal catre alt  operator, in cazul in care:

 1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR sau al art. 9 alin. (2) lit. a) sau pe un contract in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b);
 2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In   exercitarea   dreptului   său   la   portabilitatea   datelor   in   temeiul   celor   anterior mentionate, persoana vizata are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, în mod gratuity si fără nicio justificare  ca datele care o vizeaza să fie prelucrate in scop de marketing direct,  in numele operatoului saual unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

În temeiul dispozitiilor art. 17 din Legea 677/2001, puteti cere si obtine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice împotriva dumneavoastră, precum si reevaluarea oricărei decizii luate în privinta dumneavoastră  care vă afectează în mod semnificativ, în cazul în care au fost adopate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal.

 

Dreptul de a se adresa justitiei:

În cazul în care vă considerati   prejudiciat   sau  vi s-a adus   atingere  unor drepturi conferite de lege, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, fără a aduce atingere posibilitătii de a vă adresa cu plângere autoritătii de supraveghere, aveti dreptul  de   a   vă   adresa   instantelor   competente   pentru   apărarea   drepturilor  si/sau   pentru acoperirea prejudiciului, după caz.

 

 

Food-bigboy SRL in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personale are dreptul si poate utiliza angajati sau  persoane   imputernicite   precum furnizori de solutii IT, resurse umane, avocati si din alte domenii de activitate specializate in domeniu.  In cazul in care prelucrarea datelor urmeaza sa fie realizată in numele Operatorului de o persoana imputernicita va incheia un act juridic care sa  asigure asumarea si respectarea obligatiile de   a prelucra datele cu caracter personal in acord deplin cu legile aplicabile, din care sa rezulte faptul ca se ofera o protectie adecvata datelor tale cu caracter personal.

 

 

Despre „cookies”

 

Site-ul http://www.bigboy.ro  utilizează „cookie”-uri.

Informa iile prezentate în cele ce urmează  sunt menite  de a informa clientul/utilizatorul/vizitatorul   despre   plasarea,   utilizarea  si   administrarea   “cookie”-urilor   folosite   de website-ul societătii, motiv pentru care vă rugăm să le cititi cu atentie.

În cazul în care informatiile de mai jos nu le considerati satisfacătoare, ne puteti contacta utilizând următoarea adresa de e-mail: www.bigboy.ro

Website-ul nostru foloseste „cookie”-uri pentru a colecta informatii precum tipul de browseri, sistemul de operare,

“Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului  si livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură prin navigarea pe internet, cum ar fi:

 1. (i) personalizarea   anumitor   setări   precum:   limba   în   care   este   vizualizat   un   site, moneda în care se exprima anumite preturi sau tarife, păstrarea optiunilor pentru diverse produse în cosul de cumpărături (s i memorarea acestor optiuni);
 2. (ii)   „cookie”-urile   oferă detinătorilor   de   site-uri   un   feedback   important   asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente  si mai accesibile pentru utilizatori;
 • îmbunătăt esc eficient a publicitătii online.

 

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (cunoscut  i sub denumirea de “browser cookie”, “HTTP cookie”și sau “cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere  si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul dumneavoastră mobil sau pe alte echipamente de pe care se accesează Internetul.

 „Cookie”-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (i.e: Internet Explorer, Chrome)  si este complet “pasiv” (în sensul că nu contine programe software,   virusi   sau   spyware   si   nu   poate   accesa   informat iile   de   pe   hard   drive-ul dumneavoastră, în calitate de utilizator).

„Cookie”-urile   în   sine   nu   solicită   informatii   cu   caracter   personal   pentru   a   putea   fi prelucrate, în orice mod, si, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

Durata de viată a unui „cookie” poate varia semnificativ, în functie de scopul pentru care este plasat. Unele „cookie”-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune („session cookies”)  si nu mai sunt retinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, alte „cookie”-uri sunt reț inute   si refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel  site („cookie-uri permanente”).

Cu toate aceste, „cookie”-urile pot fi  sterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

F00d-bigboy SRLva păstra infomatiile dumneavoastră doar pe perioada cât acestea   sunt   folosite   pentru   îmbunătătirea   activită ti   noastre si   pentru   a   veni   în întâmpinarea preferintelor dumneavoastră  si pentru a vă facilita navigarea în interiorul site-ului, în condit iile legisla iei în vigoare.

Vă reamintim că aveti dreptul de a solicita oricând Operatorului  Food-bigboy  SRL ca datele dumneavoastră să fie  sterse.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte părti. (i.e. o reclamă).

Aceste terte website-uri nu se află sub controlul Food-bigboy SRL si nu sunt acoperite de prezenta Politica de Confidentialitate  si vă rugăm să vă asigurati că sunteti de acord  cu   Politica  de   Confident ialitate   a  acestor   terti   înainte   de  a   le  oferi   informa tii personale.